Over

Angelique de Gunst

GGz Breburg is een specialistische GGZ-zorgaanbieder. 'Weer zelf verder kunnen in het dagelijks leven.' Dat is wat GGz Breburg mensen met een psychiatrisch probleem belooft. We bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning. Waar het kan in de eigen omgeving van cliënten, dicht bij huis. Dat doen we deskundig, met aandacht en doortastend en in samenwerking met partners in de zorg.

We werken daarbij vanuit de volgende visie:

  • We werken er naar toe dat de cliënt (weer) naar vermogen kan deelnemen aan het dagelijks leven;
  • Eigen veerkracht van cliënt en diens naaste omgeving zijn de basis; alleen als het nodig is nemen we de verantwoordelijkheid over;
  • We bieden ondersteuning, zo dicht mogelijk bij de normale leefomgeving;
  • We maken gebruik van methoden die erop gericht zijn de cliënt zo min mogelijk langdurig afhankelijk te maken van de professionele hulpverlening;
  • Inzet van ervaringsdeskundigheid en vrijwilligers vinden we heel belangrijk;
  • We werken optimaal samen met andere partners en sleutelfiguren die voor de cliënt en zijn omgeving van belang zijn.

Vrijwilligerswerk en Vriendendienst sluiten naadloos aan bij deze visie en missie van GGz Breburg.