Over

Lieuwe Kampen

Maatschappelijke steunsystemen

 
Regio Tilburg
In de gemeente Tilburg worden in een aantal wijken van de stad maatschappelijke steunsystemen ontwikkeld. Het doel van een steunsysteem is mensen die psychisch kwetsbaar zijn, een verslaving hebben, of regelmatig te maken hebben met verschillende problematieken, te ondersteunen in het zoeken en opbouwen van contacten of activiteiten. 

Steunsystemen 

 

 

 

 


(Foto: Joost van Velsen)

Voor wie?
Het maatschappelijke steunsysteem is voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun psychische problemen, sociaal isolement, verslaving sociale uitsluiting, eenzaamheid, armoede of andere problematieken. Voor hen is het minder vanzelfsprekend mee te doen in de samenleving. Bij het leggen van contacten en het vinden van de juiste steun komen ze allerlei praktische en emotionele problemen tegen. Hun netwerk is vaak klein en daardoor snel overbelast. Soms is er helemaal geen netwerk.

Wat doet een steunsysteem?
Bij een steunsysteem kun je aan van alles denken. Samen zoeken naar goede hulpverlening, praktische zaken oplossen, begeleiden bij problematiek, het ondernemen van ontspannende en zinvolle activiteiten, het versterken van het netwerk, het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden, enzovoorts.

Wie werken er?
In het maatschappelijke steunsysteem werken consulenten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van GGz Breburg en Novadic-Kentron samen met netwerkpartners en vrijwilligersorganisaties. Ook vriendendienst Tilburg werkt samen in het maatschappelijk steunsysteem Tilburg.