Nieuws

Openheid rond psychiatrie leidt tot begrip

Gek van etiketjes? Mensen met een psychiatrisch probleem krijgen nog regelmatig een ‘etiketje’ opgeplakt. Er bestaat een taboe op het praten over psychische klachten. Een gebrek aan juiste informatie of vooroordelen zorgen ervoor dat het stigma, het etiketje, blijft bestaan.  Daarom heeft de open dag van de zorg bij GGz Breburg op 18 maart a.s. het thema “Gek van etiketjes? De open dag wordt georganiseerd in het kader van de landelijke Week van Zorg en Welzijn.

Feiten over stigma
Ongeveer de helft van de mensen met psychische aandoeningen ervaart stigmatisering als de grootste barrière bij hun deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor deze groep is stigmatisering een dagelijkse bron van zorg (bron: Kenniscentrum Phrenos). Op de website van SIRE staan de volgende onderzoekfeiten: ‘Als men een bekende in de directe omgeving heeft met een psychische aandoening, dan vinden vier op tien het moeilijk om over de aandoeningen met deze persoon te spreken (39%). Men praat liever over andere dingen dan over de aandoening (52%). En 42% praat meer met anderen dan met de persoon in kwestie over de aandoening.’

Openheid
Openheid rond psychiatrie lijkt een van de manieren te zijn om meer begrip te kweken. Dat is ook een van de redenen dat GGz Breburg dit jaar het onderwerp ‘Stigma in de geestelijke gezondheidszorg’ als centraal thema heeft gekozen tijdens de open dag.

Enkele onderdelen van het programma zijn:

Ervaar een psychose
Ervaar met een interactieve game (18+) en 3D-bril wat een psychose is. Onder begeleiding van Labyrinth Psychotica. Deze organisatie heeft inmiddels al 18 landen en meer dan 150 instituten bezocht. Wegens succes zijn ze nu voor de tweede keer bij GGz Breburg.

Filmvertoning ‘Ik ben’
Een mooie en aangrijpende documentaire. Drie portretten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor iedereen die graag meer wil weten over hoe het leven eruit ziet met een psychische aandoening en benieuwd is naar de ervaringsverhalen van de betrokkenen.

Ren je rot tegen stigma!
Loop of ren samen met een van de social runners een korte etappe, waarbij je in gesprek gaat over stigma en de Socialrun. Je mag hierbij zelf bepalen of en welke financiële vergoeding/bijdrage je hiervoor over hebt.

‘Einde aan de pijn’
Presentatie en verkoop van het boek ‘Einde aan de pijn’. Dit onlangs verschenen boek gaat over suïcidepreventie en is ontstaan vanuit de overtuiging dat suïcide meer uit de taboesfeer gehaald moet worden. De initiatiefneemster én voorzitter van de cliëntenraad, Simone de Bruijn, zal het boek zelf toelichten en verkopen.

Stands
Natuurlijk is er nog veel meer te zien en te ervaren. Met stands, films en verhalen is er voldoende reden om een kijkje te komen nemen. Of denk je er wel eens over na om in de geestelijke gezondheidszorg te gaan werken? Meer informatie en het volledige programma is te zien op: www.ggzbreburg.nl/opendag

We nodigen je graag uit op zaterdag 18 maart van 12.00-16.00 uur, locatie Jan Wierhof 7, Tilburg.