Ervaringen

Angelique de Gunst

Op zoek naar een aanspreekpunt

Vriendendienst Tilburg maakt deel uit van het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg (MSS). Dat is een geheel van personen, hulpbronnen en voorzieningen in Tilburg dat mensen in staat stelt zelfredzaam te leven en aan de samenleving deel te nemen. Via het MSS kwam Dhr. Jacobs in beeld bij de vriendendienst. “Ik was op zoek naar een aanspreekpunt, iemand die weer wat structuur in mijn leven brengt”, vertelt de 69-jarige heer Jacobs. “In het verleden had ik wel gesprekken bij ondersteunende organisaties, maar, zeker toen het slechter ging met mijn vrouw, was de behoefte aanwezig om gezamenlijk activiteiten te ondernemen”.

 

 

Tijd en energie over

Sinds twee jaar trekt hij nu op met vrijwilligster Adje (82+). “Ik ben zelf bejaardenverzorgster geweest. Naast het begeleiden van mijn zieke man heb ik tijd en energie over en wil ik ook vrijwilligerswerk doen. Naast dit contact doe ik nog vrijwilligerswerk voor ContourdeTwern en het Laar en bezoek ik oudere mensen bij mij in de buurt. Ook voor mij is het een manier om mijn tijd nuttig in te vullen”.

Meerwaarde

Het contact tussen beiden bestaat uit af en toe bellen, 1x per drie weken contact en soms gaan ze samen ergens naartoe, zoals naar wijkcentrum de Spijkerbeemden in Tilburg-Zuid.
“Het is niet dat Dhr. Jacobs niets onderneemt, maar meestal is dat ten bate van anderen. Samen naar de kermis of naar de film gaan, activiteiten voor zichzelf dus, dat is de meerwaarde van dit contact. Hij vraagt veel aandacht, maar ik vind het een prima contact”, vertelt Adje. “We zitten nooit om een praatje verlegen”. Mogelijk gaan ze binnenkort ook nog samen naar Peerke Donders.

Loftrompet

Dhr. Jacobs bezoekt ook regelmatig het huiskamerproject van ContourdeTwern, dus vervelen doet hij zich niet. “Dat is goed voor mij, maar samen met iemand ergens naartoe gaan vind ik erg waardevol. Ik heb het dan ook erg getroffen met mijn vrijwilligster”, steekt hij de loftrompet over Adje. “Wil het de moeite waard zijn dan moet er wederzijds wel een klik zijn”.

Gratis advies

Adje bezoekt de contactavonden die de vriendendienst organiseert en samen gingen ze naar het maatjesfeest dat recent gehouden werd. “Erg gezellig en leuk om op deze manier andere mensen te leren kennen”, is beider conclusie.
Daarom heeft Dhr. Jacobs nog een gratis advies: “Als je mensen kent die alleen zitten of dreigen te vereenzamen, maak ze er dan attent op dat er zoiets als een vriendendienst en een huiskamerproject bestaat. Daarmee kan veel verdriet en eenzaamheid voorkomen worden”.